ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

รายงานกิจการประจำปี


​รายงานกิจการประจำปีบัญชี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2566
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566
ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 

คลิ๊กเลือกที่รูปภาพด้านล่าง

   
 

รายงานกิจการประจำปีบัญชี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2565
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565
ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 

คลิ๊กเลือกที่รูปภาพด้านล่าง

Downloads.เอกสารประกอบการศึกษาความคุ้มทุน ของแต่ละสาขาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

   


รายงานกิจการประจำปีบัญชี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2564
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564
ณ ศูนย์ประชุมใหญ่ ห้องประชุม ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด และศูนย์ประชุมย่อย

คลิ๊กเลือกที่รูปภาพด้านล่าง

 
    
 

รายงานกิจการประจำปีบัญชี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2563
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

คลิ๊กเลือกที่รูปภาพด้านล่าง